Szefowa MFW ostrzegła przed krytycznym wzrostem całkowitego długu publicznego wszystkich państw

„Łączny dług publiczny wszystkich krajów świata zbliża się do 100% światowego PKB” - powiedziała Kristalina Georgieva, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) podczas wideokonferencji, w ramach wiosennej sesji organów zarządzających MFW i Banku Światowego.

„Weszliśmy w pandemię z wysokim poziomem zadłużenia. Z oczywistych powodów poziom ten wzrósł [od początku pandemii]. Przychody się zmniejszyły, a wydatki wzrosły. Dziś globalny dług publiczny zbliża się do 100% światowego PKB ”- powiedziała dyrektor Funduszu.

Według niej, dług publiczny wzrósł głównie za sprawą krajów rozwiniętych. Zauważyła również, że zdolność krajów rozwiniętych do obsługi zadłużenia jest znacznie wyższa, niż krajów rozwijających się „o niższych wynikach gospodarczych” i krajów o niskich dochodach, których możliwości są skrajnie ograniczone. Georgieva zwróciła uwagę, że ci ostatni „znajdują się w bardzo dramatycznej sytuacji”, jeśli chodzi o dług publiczny.

Wcześniej informowano, że globalny dług publiczny już w 2020 r. osiągnął rekordowy poziom w związku z pandemią koronawirusa. Wtedy to, szefowa MFW sugerowała, że światowa produkcja w perspektywie średniookresowej, pozostanie na znacznie niższym poziomie, w porównaniu z prognozami przed pandemią. „Dla prawie wszystkich krajów będzie to oznaczać, cofnięcie się pod względem poprawy standardów życia” - powiedziała Georgieva.

__________

Źródło: Reuters z 06.04.2021 r.