Bank BRICS przyznał Rosji kredyt w wysokości 1 mld USD

Ocenia się, że straty światowej gospodarki w wyniku pandemii koronawirusa wyniosły ponad 3,5 bln USD, co stanowi dwukrotność szkód wyrządzonych przez kryzys z 2008 roku. W związku z tym światowe organizacje finansowe podejmują działania łagodzące skutki pandemii. Do pomocy światowej gospodarce włączyły się główne instytucje finansowe świata zachodniego. Kristalina Georgieva, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) oświadczyła, że Fundusz, złoży do czerwca br., formalną propozycję utworzenia dodatkowych aktywów rezerwowych o wartości 650 miliardów dolarów.

Natomiast Rada Dyrektorów New Development Bank (NDB) zwanego również bankiem BRICS[1], zatwierdziła przekazanie Rosji 1 miliarda dolarów w ramach programu pomocy doraźnej dla krajów członkowskich tej organizacji, na walkę z konsekwencjami pandemii koronawirusa.

Agencja TASS poinformowała, że „środki przekazane przez NDB zostaną przeznaczone na sfinansowanie działań przewidzianych w planie rządu Federacji Rosyjskiej w zakresie zwalczania zakażenia Covid-19, w tym płatności na rzecz pracowników medycznych”. Chodzi o sfinansowanie  już wcześniej zrealizowanych płatności motywacyjnych dla rosyjskich pracowników służby zdrowia, opiekujących się pacjentami z koronawirusem.

Warto zwrócić uwagę, że New Development Bank (Bank BRICS) jest uważany, obok Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych – AIIB/, za jeden z elementów nowego światowego systemu finansowego, tworzonego przez Chiny.

__________

Źródła: MFW, Vzgliad z 29.03.2021 r.

 

 

 

[1] BRICS – określenie grupy państw rozwijających się – Brazylii, Rosji, Indii, Chin oraz od 2011 Republiki Południowej Afryki (ang. South Africa). Nazwa pochodzi od pierwszych liter nazw tych państw. 13 kwietnia 2011 wraz z przyjęciem do grupy RPA zmianie uległa nazwa BRIC poprzez dodanie litery "S". Kraje BRICS nie tworzą sojuszu politycznego (jak np. Unia Europejska) ani formalnego stowarzyszenia handlu. Cele krajów zrzeszonych to: stworzenie nowego systemu walutowego, zwiększenie roli państw rozwijających się w światowych instytucjach walutowych, zreformowanie ONZ.