Zarząd Fundacji
dr Krzysztof SURDYK
Prezes Zarządu Fundacji

Ekspert w zakresie bezpieczeństwa i wywiadu gospodarczego, wykładowca. Doktorat w zakresie nauk technicznych uzyskał w 1983 roku w Wojskowej Akademii Technicznej.

Długoletni pracownik administracji państwowej na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem oraz w dyplomacji. W latach 2004 – 2006 był przedstawicielem RP w strukturach bezpieczeństwa UE. W pracy naukowej specjalizuje się w problematyce związanej z rolą wywiadu w systemie bezpieczeństwa państwa oraz zagadnieniach  współczesnego terroryzmu.

Autor licznych publikacji na teamy wybranych aspektów bezpieczeństwa narodowego, a także aspektów operacyjnych współczesnego terroryzmu.