Rada Fundacji
mgr Waldemar ŻAK
Przewodniczący Rady Fundacji

Specjalista ds. wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego. Długoletni pracownik instytucji rządowych działających w obszarach związanych z analizą informacji z zakresu spraw polityczno-gospodarczych. Od 2007 roku koncentruje się na działalności doradczej w ramach własnej działalności gospodarczej jak i we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi.

Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje głównie na zagadnieniach teoretycznych i praktycznych związanych z wywiadem gospodarczym oraz bezpieczeństwem biznesu.

Specjalizuje się także w doradztwie dla firm w zakresie prowadzenia działalności koncesjonowanej w obszarze obrotu specjalnego.

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej (1987), studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej (1991) oraz Szkoły Głównej Handlowej (1993).
 

mgr inż. Piotr TOMASZEWSKI
Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

Specjalista ds. wywiadu gospodarczego, wywodzący swoje doświadczenie z długoletniej pracy w agendach rządowych, związanej z analizą informacji z zakresu spraw polityczno-gospodarczych oraz realizowanych od kilku lat działań doradczych dla biznesu.

W bieżącej pracy zawodowej skupia się na praktycznym wdrażaniu elementów wywiadu gospodarczego do biznesu oraz organizacji kompleksowych systemów informacji strategicznej (SIS), jako narzędzia dla zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju działalności biznesowej.

Specjalizuje się także w doradztwie dla firm w zakresie organizacji i prowadzenia działalności koncesjonowanej w obszarze obrotu specjalnego.

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej (1992), studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej (1995) w zakresie spraw zagranicznych.
 

mgr inż. Grzegorz BŁASZCZYK
Członek Rady Fundacji

Ekspert ds. wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego. Były, wieloletni pracownik instytucji rządowych działających w obszarach związanych z pozyskiwaniem i analizą informacji w zakresie spraw polityczno-gospodarczych.

Zajmuje się działalnością doradczą dla różnych podmiotów gospodarczych.

Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje głównie na zagadnieniach  związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem biznesu.

Absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (1986), studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej (1989) a także kursów zagranicznych w zakresie bezpieczeństwa, m.in. w Irlandii, Danii oraz Izraelu.