Cele Fundacji

Założyciele Fundacji wyznaczyli Fundacji VIS MAGNA następujące cele:

  1. Promowanie idei wywiadu gospodarczego jako czynnika wspierającego bezpieczeństwo działalności gospodarczej.

  2. Promowanie działań wspierających rozwój profesjonalnego wywiadu gospodarczego w Polsce.

  3. Wspieranie merytoryczne inicjatyw ukierunkowanych na wdrażanie przedsięwzięć z zakresu wywiadu gospodarczego w działaniach gospodarczych.

  4. Upowszechnianie światowych osiągnięć w dziedzinie wywiadu gospodarczego.

  5. Wspieranie badań i studiów nad formami prowadzenia wywiadu gospodarczego.

  6. Wspieranie procesu kształcenia specjalistów wywiadu gospodarczego.

  7. Wypracowanie i promocja właściwych postaw w prowadzeniu działań w obszarze wywiadu gospodarczego.

  8. Integracja środowiska specjalistów wywiadu gospodarczego.

  9. Pozyskiwanie funduszy na rozwój profesjonalnego wywiadu gospodarczego w Polsce.

  10. Działalność na rzecz organizacji i podmiotów, których celami statutowymi jest rozwój profesjonalnego wywiadu gospodarczego.