Wydarzenia
 
Spotkanie z przedstawicielami biznesu w Limanowej

W dniu 12 lipca 2017 r. przedstawiciele Fundacji VIS MAGNA, pod przewodnictwem Prezesa Fundacji Pana dr Krzysztofa Surdyka, wzięli udział w seminarium zorganizowanym przez Starostę Powiatu Limanowskiego i Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości dla przedstawicieli lokalnego biznesu.

Członkowie Fundacji wygłosili w ramach seminarium odczyty ukazujące Wywiad Gospodarczy jako ważny instrument w zarządzaniu przedsiębiorstwem:

  • Zagrożenia globalne dla prowadzenia biznesu - dr Krzysztof Surdyk;
  • Istota Wywiadu Gospodarczego - dr Marek Ciecierski;
  • Polityka bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie - mgr Piotr Tomaszewski;
  • Rozpoznanie partnerów biznesowych w małych i średnich przedsiębiorstwach
    - mgr Piotr Tomaszewski.

Zaprezentowana tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników seminarium.

 


 
Seminarium w Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu ze strony środowisk biznesowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, w dniu 2 czerwca 2017 r. Fundacja VIS MAGNA we współpracy z WSBiP zorganizowały seminarium, którego myślą przewodnią było: "Wywiad Gospodarczy w konkurencyjnej gospodarce rynkowej".

W trakcie seminarium zostały zaprezentowane wybrane aspekty Wywiadu Gospodarczego, w tym związane z rozpoznaniem partnerów biznesowych, zapewnieniem bezpieczeństwa informacyjnego oraz analizą zjawisk geopolitycznych pod kątem ich wpływu na działalność polskich firm.

 


 
Porozumienie o współpracy z Wydziałem Nauk SPołecznych i Technicznych
Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości

W dniu 13 stycznia 2017 r. w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy międzu Fundacją VIS MAGNA i Wydziałem Nauk Społecznych i Technicznych. Ze strony Wydziału umowę podpisał Pan dr Paweł Gotowiecki - Dziekan Wydziału, Fundację reprezentował zaś jej Prezes Pan dr Krzysztof Surdyk.

Podpisane porozumienie przewiduje współpracę w zakresie prowadzenia wspólnych przedsięwzięć w zakresie kursów, szkoleń oraz studiów związanych z problematyką wywiadu gospodarczego i bezpieczeństwa informacji, jak też w zakresie działalności naukowej w ramach projektów naukowo-badawczych, w tym konferencji, paneli eksperckich dotyczących powyższej problematyki. Istotnym elementem współpracy Uczelni i Fundacji ma być podejmowanie wspólnych inicjatyw popularyzujących wywiad gospodarczy w polskiej przestrzeni biznesowej.

 


 
Spotkanie z przedstawicielami biznesu w Gdańsku

W dniu 18 maja 2016 r. w Gdańsku, z inicjatywy Fundacji VIS MAGNA, odbyło się spotkanie z przedstawicielami lokalnego biznesu pod hasłem: „Znaczenie wywiadu gospodarczego we współczesnym biznesie”.

W trakcie spotkania dokonano prezentacji Fundacji, w szczególności jej głównych celów działalności oraz przedstawiono możliwości wsparcia polskich firm w organizacji przedsięwzięć z obszaru wywiadu gospodarczego.

W ramach prelekcji wygłoszonych przez Prezesa Fundacji oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji zaprezentowano różne obszary aktywności wywiadu gospodarczego ze wskazaniem możliwości ich wykorzystania przez małe i średnie firmy jako narzędzia w zapewnieniu bezpieczeństwa biznesowego.