Rada Programowa
dr Marek CIECIERSKI
Przewodniczący Rady Programowej Fundacji

Ekspert w zakresie wywiadu gospodarczego i bezpieczeństwa informacji. Wykłada w kilku uczelniach warszawskich.

Doktorat w zakresie nauk politycznych uzyskał w 1997 roku na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Ponad 20 lat pracował w administracji państwowej na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym, ekonomicznym i informacyjnym. W pracy naukowo-badawczej specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa informacyjnego i wywiadu gospodarczego.

Autor kilkudziesięciu prac i artykułów z tego obszaru, opublikował m.in. prace: „Wywiad gospodarczy w walce konkurencyjnej przedsiębiorstw” (2007), „Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych. Teoria i praktyka” (2009).


mgr inż. Janusz BRODNIEWICZ
Członek Rady Programowej Fundacji

Specjalista ds. wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego. Wieloletni pracownik instytucji rządowych zajmujących się pozyskiwaniem i analizą informacji z zakresu spraw polityczno-gospodarczych.

W bieżącej działalności zajmuje się doradztwem w zakresie bezpieczeństwa biznesu na rzecz prywatnych podmiotów gospodarczych.

Absolwent Politechniki Warszawskiej (1978), studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej oraz Uniwersytecie Warszawskim.