Miliarderzy zamieniają dolary na złoto

Niektórzy z tytanów z Wall Street, wielcy miliarderzy, którzy zarobili fortunę na amerykańskich rynkach finansowych, są głęboko zaniepokojeni tym, jak bardzo amerykańska gospodarka ucierpiała na skutek koronawirusa.

Ostatnio do chóru zaniepokojonych, a w niekiedy nawet panikujących finansistów-miliarderów, dołączyli bankierzy, którzy doradzają swoim klientom, aby przyjrzeli się ryzykom nie tyle ekonomicznym, co monetarnym. Z jakiegoś powodu, pomimo pozornie udanej walki Rezerwy Federalnej z kryzysem gospodarczym, za pomocą prasy drukarskiej (dodrukowywania dolarów), tak renomowane amerykańskie banki, jak JPMorgan i Goldman Sachs, rekomendują swoim ważnym klientom inwestowanie w złoto, a nie w dolary.

Najświeższy przykład takiego podejścia do wszystkich walut światowych można znaleźć w badaniu analitycznym JPMorgan Bank, o którym informuje agencja Bloomberg: „Według JPMorgan Chase, & Co. bezprecedensowe działania pieniężne i fiskalne podjęte na całym świecie mogą dorowadzić do osłabienia długoterminowego wzrostu i deprecjacji waluty, wzmacniając poziom cen złota” – informuje Bloomberg. Wg tej agencji, analitycy tego banku uważają, że dolar w przypadku masowej dewaluacji walut światowych ucierpi, jako ostatni, co jest wg nich logiczne, ale pomimo to rekomendują klientom złoto, a nie na dolara oceniając, że jego wartość w zaistniałej sytuacji, utrzyma się na wysokim poziomie.

Bezprecedensowymi działaniami fiskalnymi i kredytowymi, o których mówi JPMorgan, są wysiłki państw zmierzające do ratowania gospodarek, które materializują się w rekordowym deficycie budżetowym głównie krajów zachodnich i galopującym poziomie długu publicznego. Co ciekawe, główni ekonomiści Zachodu są przekonani, że działania te nie będą miały poważnych negatywnych konsekwencji.

Jednak, jak widać z przedstawionych opinii, bankowcy wyraźnie nie zgadzają się z tą oceną.

Już wcześniej, inny wpływowy amerykański bank również zalecał inwestowanie w żółty metal. Pod koniec marca, kiedy złoto było o dziesięć procent tańsze, niż obecnie, Financial Times pisał otwartym tekstem: „Goldman Sachs mówi klientom, że nadszedł czas, aby kupować złoto”. Warto zauważyć, że bankowcy widzą nie tylko ryzyko inflacyjne, ale także ryzyko geopolityczne związane z dolarem i słabością amerykańskiego systemu finansowego.

__________

Źródła: agencja Bloomberg, Financial Times