Eksperci przewidują recesję w Niemczech

Według raportu Oxford Economics Analytical Institute, największa gospodarka w Unii Europejskiej i strefie euro - Niemcy, może popaść w recesję. Niemiecka gospodarka jest największą w Europie (około 20% PKB UE) i piątą, co do wielkości na świecie według PPP, po Chinach, Stanach Zjednoczonych, Indiach i Japonii. Jednak „kontynuowany w sierpniu, gwałtowny spadek niemieckiego indeksu IFO[1], podkreśla krótkoterminowe ryzyko osłabienia przemysłu, co może wywołać recesję w największej gospodarce Europy” - czytamy w raporcie.

Indeks koniunktury gospodarczej IFO w Niemczech spadł w sierpniu do 94,3 punktów, ze zrewidowanej wartości lipcowej wynoszącej 95,8 punktu, zgodnie z raportem Instytutu Badawczego IFO. Jest to najniższa liczba od listopada 2012 r. Po raz kolejny z rzędu, firmy wykazały zmniejszenie zadowolenia z obecnej sytuacji biznesowej. Nasilił się także pesymizm przedsiębiorców odnośnie sytuacji gospodarczej w nadchodzących miesiącach. Występuje coraz więcej oznak zbliżającej się recesji w Niemczech. W sektorze produkcyjnym firmy przemysłowe wykazały poziom pesymizmu, który ostatnio odnotowano w kryzysowym roku 2009, zauważa Instytut IFO. „Teraz spodziewamy się braku wzrostu w trzecim kwartale w porównaniu z oczekiwanym niewielkim wzrostem o 0,2%, przy wyraźnie zmniejszonym ryzyku”, podkreśla Oxford Economics.

Wcześniej Spiegel, powołując się na dokumenty rządowe pisał, że Biuro kanclerza Niemiec oczekuje dalszego spadku niemieckiego PKB w trzecim kwartale, a tym samym przejścia do recesji. Oczekuje się, że spadek w trzecim kwartale wyniesie 0,1%. W pierwszym kwartale 2019 r. Niemiecka gospodarka wzrosła o 0,4%, w drugim spadła o 0,1%.

Jednak zarówno Oxford Economics Analytical Institute, jaki Instytut Badawczy IFO zgodnie stwierdzają, że jeżeli nie nasilą się nieporozumienia handlowe i nie dojdzie do „twardego” Brexitu, to nie oczekuje się poważnego kryzysu w niemieckiej gospodarce. Jak zauważa magazyn Oxford Economics, nie ma powodu do krótkoterminowych działań stabilizacyjnych.

__________

Źródło: Oxford Economic z dn. 26.08.2019

 

[1] Indeks IFO (w nazwie dodatkowo określany, jako wskaźnik klimatu biznesowego/koniunktury gospodarczej) – wskaźnik makroekonomiczny obrazujący aktywność gospodarczą w Niemczech na podstawie kwestionariuszy dotyczących obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej. Jest sporządzany od 1991 roku przez IFO Institut für Wirtschaftsforschung w Monachium. Ukazuje się, co miesiąc, zazwyczaj około trzeciego tygodnia po miesiącu, którego dotyczy analiza.