Główny rosyjski śledczy proponuje międzynarodową koalicję do walki z „dyktaturą USA” i ich dominacją walutową

Szef Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej, Aleksander Bastrykin wezwał do stworzenia międzynarodowej koalicji państw, które podjęłyby walkę z „dyktatorskimi rządami”, jakie Stany Zjednoczone narzuciły reszcie świata i do odrzucenia dolara amerykańskiego, jako głównej waluty światowych rezerw finansowych.

Przemawiając podczas okrągłego stołu w Moskwie, Bastrykin stwierdził, że świat pilnie potrzebuje nowego system kontroli i równowagi, który pozwoliłby na równoprawną reprezentację wszystkich narodów na międzynarodowej scenie politycznej. Dodał, że obecna dominacja geopolityczna USA opiera się na ich potędze finansowej, która kreowana jest  przez „niekontrolowaną i nie-gwarantowaną” emisję dolarów i ogromną ekspansję tej waluty.

Bastrykin uważa, że pierwszym zadaniem proponowanej koalicji państw powinno być stopniowe eliminowanie dolara amerykańskiego z zagranicznych rezerw walutowych, aż do całkowitego usunięcia dolara, jako waluty rezerw finansowych. „To jest wbrew logice wspierać finansowo kraj, który wykorzystuje m.in. te zasoby przeciwko naszym interesom” - zauważył.

Wg szefa Komitetu Śledczego, Stany Zjednoczone i ich sojusznicy prowadzą “wojnę hybrydową” przeciwko Rosji, w ramach której wprowadza się dumpingowe ceny na rynku energetycznym oraz prowadzi „wojny walutowe”, w formie niekontrolowanej ekspansji dolara. Alternatywą dla takiej sytuacji może być wg Bastrykina, integracja systemów finansowych państw członkowskich przyszłej koalicji, a także stworzenie międzynarodowych centrów akumulacji środków inwestycyjnych i systemów pozwalających na międzynarodowe płatności w walutach narodowych.

Bastrykin zauważył, że kilka międzynarodowych organizacji takich jak: Szanghajska Organizacja Współpracy, Euroazjatycka Wspólnota Ekonomiczna, Organizacja Traktatu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, a także grupa BRICS – już posiadają pewne podstawowe struktury, które mogą posłużyć, jako podstawa do stworzenia przyszłego sojuszu finansowego.

__________

Źródło: RT z 12.02.2016