Wielka wojna na rynku farmaceutycznym

Ostatni raport dot. praw własności intelektualnej w przemyśle farmaceutycznym, opublikowany przez władze w Waszyngtonie i oskarżający Indie o dystrybucję podrobionych leków na całym świecie, jest atakiem na indyjski handel lekami generycznymi[1], twierdzi New Delhi.
Władze Indii są zbulwersowane, „Raportem specjalnym 301” opublikowanym 27 kwietnia br. przez Amerykańskie Przedstawicielstwo Handlowe (United States Trade Representative - USTR), który wskazał Indie, obok Chin, jako wiodące światowe centrum podrabiania leków. Ostatni raport dot. praw własności intelektualnej na świecie, opublikowany przez władze w Waszyngtonie, oskarża Indie o dystrybucję podrobionych leków na całym świecie. Dokument, stwierdza m.in., że do 20 procent leków sprzedawanych na rynku indyjskim jest fałszywych i stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Raport USTR stawia Indie na tzw. „priorytetowej liście obserwacyjnej”, za naruszenie praw posiadaczy amerykańskich patentów w przemyśle farmaceutycznym.

Tymczasem sekretarz (minister) zdrowia Indii Preeti Sudan podważył wyniki raportu twierdząc, że tego typu oskarżenia mają na celu wywarcie presji na rynek niedrogich leków generycznych. „Zdecydowanie nie zgadzamy się z obserwacjami dokonanymi przez USTR. Nie znamy genezy i metodologii ich badań. Natomiast postrzegamy raport USTR, jako próbę zablokowania produkcji tanich leków generycznych i kwitnącego indyjskiego przemysłu farmaceutycznego ” – stwierdził. Sekretarz Preeti Sudan powiedział ponadto, że leki generyczne są produktami nisko-nakładowymi, ale wysokiej jakości, i zapewnił, że Indie eksportują tylko certyfikowane leki.

Opinię indyjskich władz o tym, że amerykański rząd niesprawiedliwie potraktował Indie w swoim raporcie, podziela m.in. organizacja Lekarze Bez Granic (Médecins sans frontières- MSF).  W komunikacie prasowym wydanym w sobotę, ta medyczna organizacja pozarządowa stwierdziła, że wyniki raportu są „zgodne” z żądaniami dużych firm farmaceutycznych, które dążą do tego, aby zaostrzyć standardy własności intelektualnej. Takie wezwania mogą jednak ostatecznie pozbawić wielu ludzi na całym świecie przystępnej opieki zdrowotnej, ostrzega MSF. Według MSF, „w czasie, gdy ceny leków gwałtownie rosną, amerykański raport podważa wysiłki zmierzające do uczynienia leków bardziej przystępnymi cenowo. Nadmierna presja USTR na ochronę i egzekwowanie polityki IP (Intellectual Protection), spowodować może utrzymanie wysokich cen leków na całym świecie i pozostawić wiele zabiegów ratujących życie, poza zasięgiem chorych w krajach rozwijających się."

Indie są największym producentem leków generycznych na świecie, a ich eksport obejmuje 40 procent ogólnego zapotrzebowania w USA i 25 procent całego rynku leków w Wielkiej Brytanii. Rynek farmaceutyczny Indii wycenia się na 33 mld USD w 2017 r. i oczekuje się, że do 2020 r. osiągnie on poziom 55 mld USD.

__________

Źródło: http://www.nutirene.com

 

======

[1] Lek generyczny, lek odtwórczy, generyk – określenie leku będącego zamiennikiem leku oryginalnego, zawierającym tę samą substancję czynną. Leki generyczne, aby mogły być wprowadzone do obrotu, muszą mieć udowodniony: ten sam skład, muszą zawierać tę samą ilość substancji aktywnej.