Rothschild zaniepokojony losami światowego porządku

Lord Jacob Rothschild zwrócił się do inwestorów swojego funduszu RIT Capital Partners z tradycyjnym posłaniem. Zawiera ono wyniki finansowe funduszu, zarządzanego przez samego Rothschilda, ale przede wszystkim, jego przemyślenia na temat stanu światowej polityki i gospodarki. RIT Capital Partners Fund – jest swego rodzaju „wierzchołkiem góry lodowej” prywatnego imperium, znanej w świecie finansów rodziny. Godnym uwagi jest fakt, że RIT CPF jest jednym z niewielu „rotszyldowskich” struktur, której wyniki finansowe są podawane do wiadomości ogółowi społeczeństwa.

Pod pewnymi względami jest to również reklama nadzwyczajnych wyników gospodarczych lorda Rothschilda: od 1998 roku jego fundusz inwestycyjny odnotował całkowitą stopę zwrotu w wysokości 2400%. Z powodu tych wyników, których mogłaby pozazdrościć każda inna struktura finansów, ale także z powodu reputacji tej rodziny finansistów, sprawującej kontrolę nad funduszem, wszelkie wiadomości pochodzące od Rothschildów są wysłuchiwane z dużym zainteresowaniem na całym świecie.

Listy od lorda otrzymują jedynie jego inwestorzy, ale prędzej czy później „wyciekają” one do mediów, a następnie po prostu RIT Capital Partners publikuje na swojej stronie internetowej.

Warto zauważyć, że lord Rothschild, wśród partnerów biznesowych, którego wymienia się takie kultowe postacie, jak Warren Buffett i Henry Kissinger, od dawna wskazuje na niestabilność gospodarki światowej i aktywnie krytykuje poczynania zachodnich banków centralnych, które łagodziły skutki światowego kryzysu finansowego z pomocą maszyn drukarskich. W 2016 roku pisał, że dodrukowując pieniądze banki centralne prowadzą „najpoważniejszym eksperyment w polityce pieniężnej” w historii ludzkości i podkreślił, że w ogóle, nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie będą tego konsekwencje.

Posłanie Rithschilda z 30 czerwca 2018 r. ujawnia jego dość sceptyczny stosunek do tzw. "bezprecedensowego ożywienia" gospodarki światowej po globalnym kryzysie finansowym i wyraża obawy o losy istniejącego porządku światowego, który tak bardzo sprzyjał sprawom rodziny. Aby dopełnić obrazu, Rothschild radzi inwestorom, aby ze względu na wysokie ryzyko zajęli się przede wszystkim ochroną kapitału, a nie martwili się o to, jakie zyski może przynieść krótkoterminowa stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego RIT.

Analiza posłań lorda Rothschilda i sprawozdawczości finansowej RIT Capital Partners za ostatnie cztery lata prowadzi do interesujących wniosków: fundusz faktycznie przewidział wyniki referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i z wyprzedzeniem zlikwidował swoje aktywa w funtach. Ponadto, w posłaniu do inwestorów, które zostało napisane w lecie 2016 roku, lord Rothschild poinformował, że wybory prezydenckie w USA będą „niezwykle stresujące”, podczas gdy sondaże i prawie wszyscy eksperci sugerowali, że Hillary Clinton czeka komfortowe zwycięstwo. W najbardziej niebezpiecznych okresach, takich jak w 2016 roku, kiedy świat, według lorda Rothschilda znajdował się w tak niepewnej sytuacji finansowej, jakiej „nie było od czasów II wojny światowej”, jego fundusz zamieniał część swoich aktywów na złoto.

Należy również zauważyć, że główne zarzuty szefa RIT Capital Partners dotyczące funkcjonowania zachodnich rynków finansowych kierują się do rynku amerykańskiego, gdzie nadęto klasyczną "bańkę" finansową, a poziom amerykańskich aktywów, zaczynając od akcji i obligacji po walutę, jest wyraźnie zawyżony.

W 2016 r. Rothschild napisał do inwestorów, że był zaniepokojony "rosyjską agresją i ekspansją". Teraz zauważa, że jest zaniepokojony ryzykiem, przed którym stoi światowy porządek. Ryzyko polega na tym, że w przeciwieństwie do przeszłych kryzysów, kiedy wielkie mocarstwa współpracowały ze sobą celem ich przezwyciężenia w taki czy inny sposób, tym razem ich współpraca "wydaje się znacznie trudniejsza". Jest to bezpośrednie wskazanie, na prawdziwy konflikt, jaki rozpoczął się pomiędzy światowymi biegunami władzy, więc nic dziwnego, że lord Rothschild jest zaniepokojony.

Jego ostatnie posłanie wskazuje również, na potencjalnego zwycięzcę w tym konflikcie, kiedy wyjaśniając swoim inwestorom taktykę i strategię funduszu na okres, który nazywa „nieprzewidywalnym”, pisze: „w tym kontekście zdajemy sobie sprawę z potencjału gospodarczego w Azji, zwłaszcza w Chin, a także z potencjału rozwoju innowacji i technologii".

__________

Źródło: Half-Yearly Financial Report 30 June 2018, RIT Capital Partners plc