Zmowa na rynku fitness

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejrzewa szesnaście sieci klubów fitness z całej Polski o zmowę w sprawie podziału rynku - poinformował urząd antymonopolowy. Po raz pierwszy postępowanie objęło menadżerów. Grożą im kary do dwóch milionów złotych.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2017 roku w asyście policji przeprowadził przeszukania w siedzibach sieci fitness oraz w biurach Benefit Systems, największego w Polsce operatora pakietów sportowo-rekreacyjnych (oferuje m.in. kartę Multisport). Zebrano wówczas dowody, które wskazują, że szesnastu przedsiębiorców mogło zawrzeć porozumienia ograniczające konkurencję.

16 przedsiębiorców, przeciwko którym urząd antymonopolowy prowadzi postępowanie to: AM Classic (Wrocław), Baltic Fitness Center (Warszawa), Bartosz Gibała Platinium (Kraków), Benefit Partners (Warszawa), Benefit Systems (Warszawa), Calypso Fitness (Warszawa), EFC (Warszawa), Fabryka Formy (Dąbrowa), Fitness Academy sp. z o.o. (Warszawa), Fitness Academy sp. z o.o. SKA (Wrocław), Fit Invest (Warszawa), Fitness MCG (Warszawa), Fitness za rogiem (Dąbrowa), Jupiter Sport (Wrocław), Platinium Wellness (Kraków) oraz Zdrofit (Warszawa).

Jak tłumaczy UOKiK, z punktu widzenia konsumenta podział rynku mógł oznaczać, że np. w Gdańsku nie były otwierane kluby Fabryki Formy, a w Poznaniu kluby Calypso. W konsekwencji konsumenci mogli znajdować się w gorszej sytuacji, niż gdyby rynku nie podzielono.

UOKiK podejrzewa również, że uczestnicy zmowy ustalili, że uczestniczące w zmowie kluby nie będą współpracowały z rywalami Benefit Systems. Takie działania mogły sprzyjać ochronie silnej pozycji Benefit Systems na rynku pakietów sportowo-rekreacyjnych, stawiać pracodawców szukających alternatywy dla usług Benefit Systems w gorszej sytuacji, a jednocześnie pozbawiać konsumentów używających pakietów innych niż Multisport dostępu do lubianych przez siebie klubów..

Wg prezesa UOKiK, przedsiębiorcy i osoby zarządzające firmami mogą uniknąć wysokich sankcji, ubiegając się o status świadka koronnego w ramach programu łagodzenia kar. Z programu można skorzystać pod warunkiem współpracy z UOKiK oraz dostarczenia dowodów lub informacji dotyczących istnienia zmowy.

Spółka Benefit Systems kwestionuje zarzuty i zamierza przedłożyć swoje stanowisko w sprawie zarzucanej jej zmowy w terminach zakreślonych przez Prezesa UOKiK

Odpowiedzialność menadżerów firm za zmowy rynkowe funkcjonuje w Polsce od 2015 roku. W tym konkretnym przypadku, postępowanie prowadzone jest natomiast zarówno na podstawie przepisów polskich, jak i unijnych.

__________

Źródło: PAP z 29.06.2018