Chiny ujawniają swoje wielkie plany wobec Arktyki

Pekin oświadczył, że planuje rozszerzyć swoją inicjatywę Jednego Pasa, Jednej Drogi na Arktykę poprzez stworzenie nowych szlaków morskich.

W wydanej w styczniu br. białej księdze poświęconej temu tematowi, rząd chiński zadeklarował, że zamierza odegrać znaczącą rolę w rozszerzeniu sieci dróg morskich, dodając, że w wyniku globalnego ocieplenia arktyczne szlaki morskie staną się ważną drogą morską w handlu międzynarodowym. Dodał, że będzie zachęcał swoje przedsiębiorstwa do budowy infrastruktury i przeprowadzania komercyjnych rejsów próbnych, które wniosą wkład w opanowanie arktycznych szlaków morskich, i które stworzą, jak to określono, „Polarny Szlak Jedwabny”.

Pomimo, że nie są państwem arktycznym, Chiny zwiększają swoja aktywność w regionie polarnym. Od 2013 roku są obserwatorem w Radzie Arktycznej. Mają duży udział w rosyjskim projekcie skroplonego gazu naturalnego (LNG) Jamał, który jak oczekują, zapewni temu państwu 4 miliony ton LNG rocznie.

Według przytaczanej białej księgi, Chiny zamierzają również inwestować w rozwój  i wydobycie ropy naftowej, gazu, różnego rodzaju minerałów, jak i innych niekopalnych nośników energii, a także w rozwój rybołówstwa i turystyki w regionie. Apelują, aby wspólnie z państwami arktycznymi pracować nad tymi celami „w poszanowaniu tradycji i kultury mieszkańców Arktyki i chroniąc środowisko naturalne”.

Projekty infrastrukturalne wspierające wymianę handlową wzdłuż tras antycznego Szlaku Jedwabnego, tzw. Jeden Pas, Jedna Droga mają na celu połączenie Chin z Europą, Bliskim Wschodem i dalej.

__________

Źródło:  Global Look Press, 26.01.2018