Unia Europejska walczy z praniem brudnych pieniędzy

Państwa członkowskie UE uzgodniły kształt dyrektywy mającej pomóc w walce z praniem brudnych pieniędzy, a także zrobiły krok ku uzgodnieniu wspólnej, unijnej listy krajów będących rajami podatkowymi.

Dyrektywa ustalona 8 listopada br. dotycząca zapobiegania praniu brudnych pieniędzy przewiduje m.in., że państwa członkowskie będą udostępniały odpowiednim władzom podatkowym dostęp do informacji o rzeczywistych właścicielach firm. Przepisy te będą obowiązywać od 1 stycznia 2018r.

Projekt Komisji Europejskiej w tej sprawie był odpowiedzią na skandal Panama Papers, w wyniku którego ujawniono ukrywanie majątków i uciekanie przed opodatkowaniem na masową skalę.

Ministrowie finansów państw UE zrobili też krok ku stworzeniu unijnej czarnej listy rajów podatkowych. Uzgodnione zostały kryteria, według których kraje będą prześwietlane pod kątem tego, czy należy je zakwalifikować jako raje podatkowe, czy nie. UE chce zakończyć prace nad czarną listą krajów, których jurysdykcje nie przekazują informacji o transferowanych do nich dochodach obywateli państw trzecich, do końca przyszłego roku.

Unijna czarna lista pozwoliłaby Wspólnocie wywierać większą presję na raje podatkowe m.in. dzięki temu, że cała UE mogłaby je obejmować sankcjami. Minister finansów sprawującej prezydencję w Radzie UE Słowacji Peter Każimir tłumaczył, że nie chodzi o "polowanie na czarownice" lub karanie kogokolwiek, lecz o stworzenie systemu zachęt do przekazywania informacji podatkowych.

Na spotkaniu 8 listopada br., ministrowie rozmawiali też o przepisach mających ograniczyć możliwości finansowania terroryzmu. Zaproponowano m.in. ograniczenie anonimowych płatności przy użyciu kart przedpłaconych. Korzystanie z takich kart, działających jak zwykłe karty płatnicze, nie wiąże się z koniecznością posiadania rachunku osobistego w banku. Zgodnie z projektem KE próg wartości transakcji, do którego wymagana jest identyfikacja, powinien zostać obniżony z 250 euro do 150 euro. Karty przedpłacone były wykorzystywane przez terrorystów we Francji, a ostatnio także w Niemczech.

__________

Źródło: PAP z dnia 09.11.2016