Deutsche Bank odmawia wypłaty 14 miliardów USD ministerstwu sprawiedliwości USA

Deutsche Bank nie zamierza wypłacać amerykańskiemu Departamentowi Sprawiedliwości 14 miliardów USD, aby zamknąć śledztwo w sprawie operacji z papierami hipotecznymi. Bank potwierdził, że amerykańskie ministerstwo wystąpiło z taką propozycją. Przedstawiciel Deutsche Bank oświadczył jednocześnie kategorycznie, że bank nie zamierza wypłacać ani żądanej przez Amerykanów sumy, ani żadnej innej podobnej.

Deutsche Bank jest jedną z instytucji finansowych przechodzących w śledztwie o zmowach na rynku hipotecznym, które doprowadziły do kryzysu finansowego w 2008 roku.

__________

Źródło: Associated Press z dnia 16.09.2016