Portal WikiLeaks o TiSA

Portal WikiLeaks opublikował 26.05.2016 r. nowa serię tajnych dokumentów, dotyczących przebiegu negocjacji w kwestii zawarcia Porozumienia o Handlu Usługami (Trade in Services Agreement, TiSA) pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską i 22 innymi państwami, których gospodarki łącznie tworzą dwie trzecie światowego PKB.

Publikacja zawiera nieznane wcześniej założenia do głównego rozdziału TiSA, dotyczącego przedsiębiorstw państwowych. WikiLeaks występuje, jako przeciwnik Porozumienia i pisze o bezprecedensowych ograniczeniach, które mają być nałożone na przedsiębiorstwa państwowe, które zmuszą większość z nich do funkcjonowania w taki sposób, jakby były przedsiębiorstwami sektora prywatnego.

Inne dokumenty dotyczą odnowionych wersji głównych rozdziałów TiSA, które wcześniej zostały już ujawnione przez WikiLeaks. W wersjach tych znalazły się informacje o postępach w tajnych rozmowach pomiędzy stronami planowanego Porozumienia w zakresach: wewnętrznych regulacji handlu usługami, transparentności, metod handlu elektronicznego, usług finansowych, telekomunikacyjnych i różnego rodzaju usług wyspecjalizowanych. WikiLeaks opublikował również ekspercką analizę niektórych z tych dokumentów.

We wnioskach zaznacza się, że negocjatorom udało się zbliżyć do uzyskania konsensusu w sprawie usunięcia kontroli państwowej sprawowanej nad wielkimi korporacjami. WikiLeaks podkreśla, że uzgodnione postanowienia TiSA stworzą tym korporacjom, szerokie pole możliwości do kwestionowania konkretnych uregulowań prawnych, danego państwa.

Porozumienie TiSA jest jednym z trzech strategicznych porozumień autorstwa Stanów Zjednoczonych, obok Partnerstwa Trans-Pacyficznego (Trans Pacyfic Partnership - TPP) i  Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo Inwestycyjnego (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP).

__________

Źródło: https://wikileaks.org/tisa/ z 25.05.2016