Stany Zjednoczone ukarały spółkę zależną Deutsche Banku grzywną za naruszenie „krymskich sankcji”

Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA, spółka zależna niemieckiego Deutsche Bank) zgodził się zapłacić grzywnę w wysokości ponad 582 000 USD za naruszenie amerykańskich sankcji, w związku z aneksją Krymu przez Rosję.

Według Departamentu Skarbu USA spółka zależna Deutsche Banku dokonała dużej płatności za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych w związku z serią zakupów oleju opałowego, dokonanych przez objętą sankcjami, spółkę naftową na Cyprze. USA twierdzą, że bank mógł wiedzieć o sankcjach nałożonych na spółkę, ale nie podjął wystarczających działań, aby zapobiec korzyściom, jakie ta spółka uzyskała w związku ze wspomnianą transakcją.
W komunikacie Departamentu Skarbu wyjaśniono, że chodzi o spółkę IPP Oil Products (Cyprus) Limited, a kwota płatności dokonanej w sierpniu 2015 roku wyniosła ponad 28 mln USD. Za to naruszenie bank zapłacił 157,5 tys. dolarów. Produkty naftowe IPP zostały dodane do listy sankcji USA, 30 lipca 2015 r.

Drugi przypadek wiąże się z serią transakcji na łączną kwotę ponad 276,7 tys. dolarów, dokonanych w tym samym 2015 roku, na rzecz Krasnodarskiego Regionalnego Banku Inwestycyjnego OJSC (Krayinvestbank), na który również nałożono sankcje za jego działalność na Krymie. Za to naruszenie niemiecka firma zapłaci grzywnę w wysokości 425,6 tys. Dolarów.

Departament Skarbu USA uważa, że w obu przypadkach niemiecki bank nie wprowadził niezbędnych informacji do międzynarodowego systemu SWIFT i nie nadał numerów BIC (numeru identyfikacyjnego banku) dla tych transakcji, co pozwoliło ominąć „filtr” ustawiony przez Departament Skarbu, dla transakcji w dolarach.

__________

Źródło: eadaily.com, z 10 września 2020 r.