Producent czekolady Lindt oskarżany o „podwójne standardy”

Federalna Służba Antymonopolowa (FAS) Rosji wszczęła postępowanie przeciwko producentowi czekolady Lindt z powodu różnic w jakości produktów sprzedawanych w Rosji i Europie Zachodniej - podała agencja.

Rosja wszczęła sprawę przeciwko producentowi czekolady Lindt. Istnieją różnice jakościowe w czekoladzie sprzedawanej pod tą samą marką w Federacji Rosyjskiej i Europie Zachodniej” - czytamy w oświadczeniu Agencji. Jednocześnie, jak zauważa FAS - reklamując czekoladę Lindt, firma prezentuje swoje wieloletnie tradycje produkcji, dobrą opinię producenta i gwarantowaną jakość produktu. „Taka informacja, umieszczona na opakowaniu czekolady, w oczywisty sposób wywołuje u konsumenta wrażenie, że oferuje mu ten sam produkt, który jest produkowany i sprzedawany pod tą samą marką w Europie Zachodniej” - podkreśla regulator.

Na początku grudnia 2019 r. FAS, na podstawie wyników wspólnych badań z Rospotrebnadzorem, stwierdziła, że proszki do prania Ariel i Persil, a także czekolada Lindt, które są sprzedawane w Rosji, różnią się jakością i składem od podobnych produktów w Europie Zachodniej. Urząd Antymonopolowy wydał wówczas ostrzeżenie dla producentów ww. towarów i zalecił usunięcie braków w jakości produkcji. Później termin usunięcia braków był wielokrotnie przedłużany. Ostateczny termin wyznaczony dla producenta czekolady Lindt, firmy LLC Lindt und Sprungli (Rosja) upłynął 31 lipca 2020 r. Jednak firma nie przekazała informacji o usunięciu naruszeń w produkcji.

Ze zjawiskiem zaniżania jakości wyrobów sprzedawanych pod niezmienionym szyldem przez firmy z Europy Zachodniej mamy również do czynienia w Polsce. Jak widać w Rosji podjęto walkę z tym zjawiskiem. Wcześniej FAS wszczął już sprawę przeciwko firmie Procter & Gamble Distribution o różnicę w jakości kapsułek myjących Ariel, które są sprzedawane w Rosji i Unii Europejskiej. Jak poinformował FAS, na początku sierpnia, firma Procter & Gamble-Novomoskovsk, która produkuje proszek Ariel, przedstawiła swoje stanowisko, które jest obecnie analizowane przez Agencję. Natomiast firma Henkel, producent Persila spełnił wymóg regulatora - na wszystkich opakowaniach detergentów Persil będzie umieszczany znak, że produkty są dostosowane do wymagań jakościowych EAEU (Unii Euroazjatyckiej)[1].

__________

Źródło: RIA Novosti z 25 sierpnia 2020

 

[1] Euroazjatycka Unia Gospodarcza lub Unia Euroazjatycka – wspólnota gospodarcza powołana 29 maja 2014 roku przez trzy państwa założycielskie: Białoruś, Kazachstan i Rosję. Do Unii dołączyły także Armenia (10 października 2014 roku) i Kirgistan (23 grudnia 2014 roku). W 2019 roku do strefy wolnego handlu przystąpiła Serbia. Traktat powołujący do życia Unię przewiduje poszerzenie dotychczasowej unii celnej o swobodny przepływ kapitału, siły roboczej, towarów i usług. Unia jest określana jako alternatywa dla Unii Europejskiej.