Artykuły

Rozgrywka wokół Huawei. Element wojny ekonomiczno-finansowej?

Zatrzymanie szefa największej prywatnej firmy w Chinach i jego ewentualna deportacja do Stanów Zjednoczonych to wydarzenie trudne do przecenienia. Faktycznie mamy tu do czynienia z ważnym precedensem, od którego może zależeć dalszy rozwój sytuacji ekonomicznej i politycznej na świecie. Wydaje się, że w walce o utrzymanie światowego przywództwa, Stany Zjednoczone podniosły stawki tak wysoko, jak to tylko możliwe.

Kanadyjska policja zatrzymała Meng Wanzhou – jedną z szefów giganta telekomunikacyjnego Huawei - już 1 grudnia, ale ogłoszono to dopiero 5. Powodem zatrzymania była prośba Stanów Zjednoczonych, które przeciwstawiają się ekspansji Huawei na światowych (...)

więcej

Czy czeka nas nowy kryzys ekonomiczny?

Dziesięć lat temu, w nocy z poniedziałku 15 września 2008 r. Bank Lehman Brothers złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z prośbą o ochronę przed wierzycielami. Bankructwo czwartego, co do wielkości amerykańskiego banku inwestycyjnego Lehman Brothers stało się początkiem globalnego kryzysu finansowego, który później przerodził się w globalną recesję. Jego zaistnienie wiąże się z szeregiem czynników, a w tym z: ogólnym, cyklicznym charakterem rozwoju gospodarczego i kryzysem na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych w 2007 roku. Zdaniem wielu specjalistów, przeżyty przez światową gospodarkę, kryzys finansowy z 2008 roku, może powtórzyć się również w niedalekiej (...)

więcej

Niemiecka gospodarka – cisza przed burzą

Niemiecka gospodarka wydaje się być w znakomitej kondycji. W ubiegłym roku z eksportem towarowym o wartości 1 207,5 mld euro i importem towarowym wartym 954,6 mld euro Niemcy osiągnęły rekordowy proficyt w handlu zagranicznym w wysokości 252,9 mld euro. Tym samym poprawiły swój i tak znakomity rezultat z 2015 r., gdy odnotowały nadwyżkę w handlu towarami w wysokości 244,3 mld euro. W przeliczeniu na głowę mieszkańca niemiecka nadwyżka eksportowa jest około 14-krotnie wyższa niż nadwyżka handlowa innej wielkiej potęgi eksportowej, jaką jest gospodarka chińska. Z liczących się światowych gospodarek tylko Szwajcaria osiąga tutaj lepsze wyniki (...)

więcej

Tajne organizacje w kształtowaniu nowego porządku świata

Planowanie nowego światowego porządku często przypisuje się tajnym organizacjom, w których uczestniczą przedstawiciele światowej elity. Warto, więc zadać sobie pytanie na ile te podejrzenia, są słuszne? Bardzo często, bowiem najłatwiej jest własne niepowodzenia tłumaczyć zmowami nieznanych, tajemniczych sił. Przyjrzyjmy się, więc kilku z takich organizacji spróbujmy wyciągnąć wnioski, co do ich faktycznego wpływu na losy świata.

Grupa Bilderberg

Grupa Bilderberg lub Klub Bilderberg – jest nieformalnym międzynarodowym stowarzyszeniem wpływowych osób ze świata polityki i gospodarki. W corocznych spotkaniach grupy, które odbywają się za zamkniętymi drzwiami, udział bierze od 120 do 150 osób (...)

więcej

Trading algorytmiczny – skuteczne wsparcie giełdowych inwestycji czy narzędzie giełdowych manipulacji?

Wychodząc z założenia, że wywiad gospodarczy powinien zwracać uwagę na zjawiska, które mają istotny wpływ na prowadzenie działalności biznesowej, pragniemy zwrócić uwagę czytelników, a szczególnie osób zamierzających inwestować na giełdzie, a jeszcze nie do końca z nią obytych, na problem tzw. tradingu (handlu) algorytmicznego lub tradingu wysokiej częstotliwości (HFT).

 

Problem ten podniósł ostatnio tygodnik „Uważam Rze” w artykule „Giełda i złodzieje czasu” z 23.04.2016, ale sprawa giełdowych technik HFT, jest szeroko dyskutowana na Zachodzie od czasu ukazania się książek Roberta Harrisa „Indeks Strachu” i Michaela Lewisa (...)

więcej

Wprowadzenie do cyklu artykułów nt. wpływu geopolityki na procesy gospodarcze we współczesnym swiecie

Zrozumienie skomplikowanej sytuacji politycznej i gospodarczej we współczesnym świecie, kreowanym przez media, nie jest sprawą prostą. Pół biedy, kiedy sytuacja ta jest w miarę stabilna, a główni gracze na światowej scenie podejmują bardziej lub mniej udane próby przestrzegania zasad „politycznej gry”. Gorzej, kiedy dochodzi do sytuacji konfliktowych, kiedy zasady te przestają obowiązywać, a do głosu dochodzą reguły „wojny”. Współczesna wojna, tzw. wojna „nowego typu”, z elementami działań hybrydowych toczy się przede wszystkim w przestrzeni informacyjnej, ekonomicznej i dyplomatycznej, a elementy walki zbrojnej wprowadzane są niezwykle rzadko i tylko w niezbędnym wymiarze, potrzebnym (...)

więcej

O co chodzi? Czyli kształtowanie nowego, polityczno-gospodarczego porządku świata

Nie bez przyczyny panuje przekonanie, że pisarze dysponują swego rodzaju intuicją pozwalającą im wcześniej od innych ludzi dostrzegać zjawiska, zachodzące w otaczających ich środowiskach. Potrafią je zdefiniować i przedstawić w swoich książkach. Przyglądając się z pewnym niepokojem rozwojowi sytuacji we współczesnym świecie, warto zwrócić uwagę na słowa znanej polskiej pisarki Olgi Tokarczuk, które wypowiedziała w jednym ze swoich wywiadów: „Wszyscy mamy poczucie, że zbliżamy się do jakiegoś krytycznego punktu. Stare idee się wyczerpały, a nie powstała żadna nowa. Czasem mi się wydaje, że świat czeka teraz na wojnę. A w każdym razie na coś innego&rdquo (...)

więcej

Rywalizacja ekonomiczno-finansowa we współczesnym świecie

Wyzwania rzucone Stanom Zjednoczonym.

W 2010 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy /IMF/, przy wsparciu administracji B. Obamy, przeprowadził serię reform, które miały zmienić kwoty udziałów /i prawo głosów/, które odzwierciedlałyby dynamikę zmian zachodzących w światowej gospodarce, a szczególnie w gospodarkach grupy BRICS. Przez następne 5 lat amerykański kongres odmawiał ratyfikacji reform IMF, głównie ze względu na obawy wzrostu wpływu Chin, chociaż argument ten nie jest zbyt przekonywujący, ponieważ jedynym członkiem IMF z prawem veta są Stany Zjednoczone. W związku z takim stanowiskiem USA, IMF stał się instytucją mniej otwartą na współpracę międzynarodową.

(...)

więcej

Rywalizacja o nowe zasoby surowcowe. Arktyka

Można zauważyć, że żyjemy obecnie w warunkach, kiedy poprzedni ład światowy przestał istnieć, a nowy, który byłby akceptowany przez głównych „graczy” w światowej polityce jeszcze nie powstał. Państwa dominujące na światowej scenie politycznej przystąpiły do rozgrywki o nowy podział wpływów politycznych, o dominację ekonomiczną, nowy podział dóbr i kontrolę nad światowymi przepływami towarowymi. W artykule zwrócono uwagę na trwające zmagania tych państw w rywalizacji o dostęp do zasobów surowcowych na terenie Arktyki – regionu coraz bardziej dostępnego ze względu na postępujące ocieplenie klimatu.

 

Bogactwa naturalne, w coraz bardziej dostępnej ze (...)

więcej

Światowe zmagania o dominację militarną

Rywalizacja militarna we współczesnym świecie coraz bardziej zaczyna przypominać tę z okresu „zimnej wojny”. W wymiarze globalnym główna rozgrywka prowadzona jest pomiędzy USA i Rosją, z włączającymi się Chinami. W 2001 roku Stany zjednoczony wycofały się z Traktatu o ograniczeniu rozwoju broni antyrakietowej i rozpoczęły realizację projektu nazywanego dziś „Tarczą antyrakietową”. Projekt ten wg Amerykanów skierowany miał być przeciwko państwom próbującym uzyskać broń jądrową i środki przenoszenia dla niej, czyli przeciwko Iranowi i Korei Północnej, jednak Rosja od początku postrzegała go, jako skierowanego przeciwko sobie. Obecne rozmieszczenie środków „Tarczy antyrakietowej”, jak (...)

więcej

Ukraina w globalnej rozgrywce Rosji z Zachodem

Zmagania o utrzymanie lub uzyskanie dominującej pozycji w światowej geopolityce, toczą się z wykorzystaniem wszelkich możliwych środków i metod. Można pokusić się o stwierdzenie, że trwa wojna, w której, jak w znanym przysłowiu „wszystkie chwyty są dozwolone”. Wojna, prowadzona, jak na razie środkami ekonomicznymi i informacyjnymi, ale z szerokim wykorzystaniem zarówno służb wywiadowczych, jak i wszechobecnych pieniędzy, za pomocą których kupuje się ludzi, ich sympatie i przekonania polityczne. Jednym z elementów trwającej rozgrywki geopolitycznej jest z pewnością Ukraina, gdzie jak w lustrze odbijają się interesy głównych graczy politycznych o panowanie nie nad naszym (...)

więcej

Wnioski dla Polski, czyli Polska w trybach geopolityki

Przedstawione w pięciu wcześniejszych artykułach zmagania światowych potentatów o dominację w polityce, gospodarce i finansach, o dostęp do surowców, o kontrolę nad szlakami transportowymi, a także o zapewnienie sobie maksymalnego bezpieczeństwa, często kosztem innych państw, mają swoje reperkusje również dla naszego kraju. Trzeba je uwzględniać w prowadzeniu działalności gospodarczej, kreśleniu perspektywicznych planów rozwojowych przedsiębiorstw i firm różnego szczebla. Poniżej przedstawiono kilka wniosków, które zdaniem autora zasługują na uwagę.

 

Zmiany geopolityczne na świecie nie pozostawiają na uboczu również naszego kraju. Globalna rozgrywka Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników z (...)

więcej