Nielegalne wykorzystywanie poufnych informacji giełdowych zagrożeniem dla przejrzystości procesu inwestycyjnego

W jednym z wcześniejszych artykułów zamieszczonych na stronie vismagna.pl zwracaliśmy Państwa uwagę na problem tzw. tradingu algorytmicznego sugerując, aby inwestorzy giełdowi, a także spółki notowane na giełdzie, brali pod uwagę zagrożenia związane z tym agresywnym rodzajem tradingu giełdowego.

W tej publikacji chcielibyśmy przedstawić, na konkretnych przykładach, inny rodzaj niebezpieczeństwa związanego z inwestycjami giełdowym - nielegalne wykorzystywanie informacji o uczestnikach gry giełdowej, tzw. informacji insiderskich. Jest oczywistym, że inwestorzy giełdowi muszą posiadać wiarygodne informacje o spółkach, w które chcą zainwestować swoje pieniądze. Jednak, aby zachować równe szanse dla wszystkich giełdowych graczy informacje te powinny być przekazywane w ściśle określonym trybie i w ściśle określonym czasie. Naruszenie tych zasad stwarza okazje dla giełdowych oszustów.

Insiderskie sieci na Wall Street

Pod koniec 2010 roku w Stanach Zjednoczonych media ujawniły informacje, że agenci FBI wraz z innymi organami śledczymi są na tropie jednej z największych afer w historii Wall Street. Sprawa dotyczyła wykorzystywania poufnych informacji do zawierania lukratywnych transakcji giełdowych, czyli procederu znanego, jako „insider trading”. Po ponad trzyletnim śledztwie zarzuty postawiono kilkudziesięciu analitykom i przedstawicielom firm konsultingowych, banków inwestycyjnych, funduszy hedgingowych i funduszy inwestycyjnych, którzy dzięki niedozwolonym praktykom prawdopodobnie wzbogacili się łącznie o setki milionów dolarów. Sprawa dotyczyła wielu luźno powiązanych ze sobą przypadków, ale na podstawie przedstawionych oskarżeń można wychwycić powtarzalny schemat działania ciemnej strony Wall Street.

Jednym z mechanizmów wykorzystywanych w „insider trading” są tzw. sieci ekspertów. Są to usługi świadczone przez firmy konsultingowe na rzecz inwestorów instytucjonalnych, polegające na sporządzaniu raportów o wybranych spółkach lub sektorach na podstawie informacji pozyskanych bezpośrednio od ich pracowników wysokiego szczebla. Konsultanci wykorzystują swoje prywatne kontakty i znajomości z wcześniejszych miejsc pracy, by za odpowiednio wysokie wynagrodzenie uzyskiwać informacje o strategicznych planach spółek, nowych produktach czy, co szczególnie ważne dla posiadaczy akcji, przyszłych fuzjach i przejęciach.

Ta swego rodzaju mini-branża powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe w 2000 r., kiedy Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) nałożyła na spółki giełdowe wymóg ujawniania kluczowych informacji wszystkim inwestorom, w tym samym momencie. Agresywnie konkurujące ze sobą fundusze hedgingowe były od tej pory skłonne płacić grube pieniądze za ekskluzywne analizy ciekawych spółek i branż, nie wspominając już o możliwości bezpośredniego kontaktu ze źródłem informacji, który mógłby przełożyć się na milionowe zyski w kilku giełdowych transakcjach. Z raportu firmy Integrity Research Associates wynika, że w 2009 r. z usług sieci eksperckich korzystała więcej niż jedna trzecia instytucji zarządzających pieniędzmi. W celu uniknięcia konfliktu z prawem firmy konsultingowe w wewnętrznych regulaminach zabraniały swoim pracownikom wykorzystywania informacji poufnych, ale jednocześnie do pakietu świadczonych usług dołączano możliwość bezpośredniego kontaktowania analityków funduszy inwestycyjnych z ekspertami i menedżerami spółek. O tym, jak powszechny wśród firm z Wall Street był ten proceder, może świadczyć fakt, że jesienią 2010 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wezwała do złożenia zeznań przed sądem pracowników ponad 30 funduszy hedgingowych i instytucji finansowych.

<czytaj cały artykuł> 

__________

Autor: dr Krzysztof SURDYK

 

W artykule wykorzystano:

  1. Ł.Wróbel, Insiderskie sieci na Wall Street, https://www.money.pl/gospodarka/insiderskie-sieci-na-wall-street-6277462658418305a.html?amp=1
  2. М. Рубченко "Крупнейшее мошенничество": украинские хакеры сломали фондовый рынок США, 10 фев. 2019 — РИА Новости